Ömer Demir
Yayın yılı: 2022

Eğitim, meslek ve sınav çok sık birlikte telaffuz edilen üç kavram. Meslek, genellikle eğitimle edinilir, sınavlar da eğitim süreçlerinde güvenle ilerlemeyi sağlar. İyi sınav sistemi, iyi eğitim getirir; iyi eğitim de mesleklerin gelişimini güvence altına alır.

Ülkemizde merkezî sınavların özel bir konumu vardır. Bir yandan giderek sayıları artan ve hayatımızı kuşatan bu sınavlardan şikâyetçiyiz ama sınavsız da yapamayacağımızın farkındayız. Bu ikilemli durum bizi sürekli sınav değişiklikleri yapmaya sevk ediyor.

Öte yandan hızla değişen iş gereklerini kazandıracak ve mesleklere uyum sağlayacak bir eğitim sistemi tasarlama konusunda da tam bir reform yorgunu ülkeyiz. Uzun vadede sonuçları oluşması beklenen reformların kısa dönemde sonuç vermediği görülünce yapılan değişiklikler sürece müdahalede beklenen sonucu bir türlü vermiyor.

Elinizdeki eser ülkemizde sürekli kamuoyu gündeminde ön sıralarda yer alan eğitim reformu, merkezîi sınav meseleleri, dijitalleşme ve mesleklerin değişimine dair genel ezberlerin biraz dışında bir değerlendirme yapmayı deneyen yazılardan oluşuyor. Konular ele alınırken hasbelkader içinde yer alınan süreçlerdeki deneyimler araya sıkıştırılmış ve zaman zaman hatırlarla anlatım renklendirilmiştir. Kuşkusuz bu konularda en yanlış şey, son sözü söylediğini düşünmektir.