Ömer Demir
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Cilt 75, No: 1 s.213-234 DOI: 10.33630/ausbf.571640
Yayın yılı: 2020

Özet

Günümüzde; yenilik yapmak, ekonomi dâhil tüm alanlarda problemlerin giderilmesinde akla gelen çözümlerin başında yer alır. Gelişmiş ülkeler de dâhil tüm ülkelerin gelecekteki rekabette başarılı olmalarının, yenilik kapasiteleri tarafından belirleneceği ileri sürülmektedir. Bu yüzden gelişme yolundaki tüm ülkelere de göreli olarak avantajlı oldukları alanlarda yenilik yapmaları tavsiye edilmektedir. Tek tek ülkelerin gelişme hikâyelerinde yeniliğin önemli yer tutması, tüm ülkelere yenilik yapma tavsiyesini gayet meşru hale getirmektedir. Ancak her ülkenin kendine özgü ve farklı başlangıç koşulları, yeniliğin ülke içi, bölgesel ve küresel ölçekte taraflılığının olası sonuçları ile tek tek ülkeler için geçerli olabilecek olan bazı durumların tüm
ülkeler için aynı anda geçerli olup olmayacağı konularında belirsizlikler sözkonusudur. Bu makalede belirsizlikler; başlangıç koşulları, yeniliğin yanlılığı ve terkip yanılgısı bağlamında tartışılmaktadır

Anahtar Kelimeler

  • Yenilik,
  • Yenilik ekonomisi,
  • Terkip yanılgısı,
  • Yenilik ve kalkınma,
  • Yenilik ve rekabet