Ömer Demir
DEMİR ÖMER, Yayın Yeri:Liberte Yayınları: Ankara
Yayın yılı: 1999

Özet

 İslam ülkelerinin hemen hemen hiçbirinde Batı ülkeleri seviyesinde sivil toplum ve piyasa ekonomisi olgularına rastlanmaması, ister istemez, İslam ile bu kurumlar arasında bi bağdaşmazlık olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir. İslam, Sivil Toplum ve Piyasa Ekonomisi, seçkin yerli ve yabancı yazarların kaleminden, İslam ülkelerinin sivil toplum, demokrasi ve piyasa ekonomisine İslam’a rağmen değil, İslam ile birlikte ulaşabileceğini ortaya koymaktadır.