Ömer Demir
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Yayın yılı: 1996

Özet

Bu çalışma, J. A. Scbumpeter’ın iktisadi düşünce tarihindeki yerini belirleme ve iktisadi düşünceye yaptığı katkılara yönelik bir değerlendirme denemesidir. Kuşkusuz, ilişkileri ve görüşleri ile iktisadi düşünce larihinde önemli bir yere sahip, “çalışmalarının betimlenmesi oldukça zor, modem iktisadın içindeki yerlerinin belirlenmesi de kolay olmayan” (Haberler, (1950)1; 1991: 104) Schumpeter’m, çalışmalarının akademik başarısının tam bir değerlendirilmesinin yapılabilmesi için zaman henüz erken. Bunun
başlıca iki nedeni var: Birincisi, yirminci yüzyılın ilk yarısında yaşayan “diğer büyük iktisatçı” sıfatına sahip (Ursprung, (1984), 1991: 1(0) Schumpeter’m gelecekle ilgili görüşlerinin pek çoğunun gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini zaman gösterecektir. Tıpkı aynı yıl doğup Schumpeter’dan 4 yıl önce ölen yirminci yüzyılın ilk yarısının “büyük iktisatçısı” Keynes gibi. İkincisi, Schumputer bilim dünyasına bir vizyonla gelen düşünürlerden biri olduğu için, yalnız başına ne iktisatçı, ne sosyolog, ne de siyasetçidir. Bunların hepsini bir derecede harmanlayan bir bakış açısı getirdiği için katkı düzeyinin ölçülmesi hayli zordur.