Ömer Demir
ISBN: 9789755914435
Yayın yılı: 2003

Bu eserin yazılma fikri, “etkin devlet“ konulu bir yarışma ilanı ile belirginleşti. Yarışmanın zaman kısıtı, dağınık bilgilerin kısa sürede derlenmesinde olumlubir motivasyon sağladı. Bu vesile ile uzun süreden beri üzerinde düşünülegelen konuları, piyasa ve devlet etkinliği ilişkisi bağlamında bir araya getirme imkanı doğdu. Eserin temel tezi, etkin piyasa ile etkin devletin birbirine rağmen oluşamayacaktır. Çünkü, her ikisinin etkinlik düzeyi, özel ve kamusal beşeri semaye birikimi tarafından belirlenmektedir.
(Sunuş’tan)