Ömer Demir
Vadi Yayınları: Ankara
Yayın yılı: 1996

Özet

 Bu çalışma, tarihsel ve sosyo-kültürel arkaplanı, entelektüel kökenleri, öncüleri, gelenekleri ve temel argümanları ile kurumcu iktisadi düşüncenin genel iktisat düşüncesi içerisindeki konumunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Yazar, kurumcu iktisatçıların neye karşı çıktıklarının belirginleştirilebilmesi için önce yerleşik iktisadi düşünceyi temel çizgileriyle ortaya koymakta, ardından da radikal iktisadın temel tezleri ile karşılaştırmalı bir biçimde eski kurumcu, neokurumcu ve yeni kurumcu versiyonları ile kurumcu iktisadi düşüncenin bir profilini çıkarmaktadır.