A.Ömer TOPRAK, Cem EYERCİ, Ömer DEMİR
Yayın yılı: 2021

Öz: Konut sahipliği hemen her toplumda en önemli refah göstergelerinden biridir. Uzun süreli birikim gerektiren konut edinme süreci genellikle uzun vadeli banka kredileriyle karşılanmaktadır. Ancak günümüzde faizli işlem yasağına ilişkin dini hassasiyetin yaygın olduğu Müslüman toplumlarda faize alternatif çeşitli araçlar geliştirilmiştir. Katılım bankacılığının yanı sıra uzun süreli birikim gerektiren konut edinme sürecinde başvurulan tasarrufa dayalı faizsiz konut finansman sistemi (FKFS) faizli işlemlere alternatif olarak kullanılan söz konusu faizsiz araçlardan biridir. Türkiye’de 1990’lı yılların başlarında İstanbul’da bir firmanın organize ederek başlattığı ve önceleri elbirliği sistemi olarak anılan ve şimdilerde gittikçe yaygınlaşan uygulamada, her ay katılımcılardan birine sistem üyelerince faizli işlem yapılmaksızın bir konut alınmakta ve sistem işleticisi firma bu hizmeti karşılığında katılımcılardan organizasyon ücreti almaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren bu yeni tür işletmelerin önerdikleri modelin, konut finansmanı özelinde, reel ekonomik getiri ve maliyetleri yönünden bir analizi yapılmakta, sisteme katılım ücreti ve konutun sahiplenilmesi için her bir katılımcının zaman maliyeti dikkate alınarak ayrı ayrı hesaplama yapılmaktadır. Bu zaman farklılaşmasının aynı finansman yöntemini kullananların arasında yarattığı farklılaşmalar, faizli uygulamalardan kaçınmak için geliştirilen bu yöntemin, katılımcı kişilere büyük oranda şansa bağlı olarak sağladığı avantajlı ve dezavantajlı durumlar yanında organizatör işletmenin bu işten elde ettiği kazanç durumu da ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Konut finansmanı, elbirliği, tasarrufa dayalı faizsiz konut finansmanı.