Demir, Ömer; Toprak, Metin
Liberal Düşünce, 7(25-26), 115-141
Yayın yılı: 2002

Özet

 İnsan düşüncesi, burada üzerinde durulmayacak nedenlerle, bugünü ve geçmişi kurarken daha çok bugünüm kazanımlarını veri alır, Dolayısıyla geçmiş, bugünün kavramları ve bakış açısı ile sürekli yeniden kurulur. Bugün somut hayata ilişkin teorik veya mantıksal düzeyde tartışılmadan geçerli görülen birçok açıklama, yaklaşım, model ve teori, çoğu zaman gücünü, egemen yaşam biçimlerini doğrulayıcı bir nitelik taşımasından alır. Yani bu- günün galipleri, galip oldukları için tarihi kendi gözlerinden yazmaktadırlar. Ancak tarihin alternatifsiz tek yazılma biçimi olduğu da söylenemez. Alternatif yazma biçimlerinin başarısı da, arkalarındaki toplumsal ve entelektüel desteğe bağlıdır.

Bugünün dünyasının egemen değer ve kurumlarının tarihine şimdiden baktığımızda gördüklerimiz, muhtemelen onların oluşum sürecinde yaşayanların gördüklerinden farklılıklar gösterir, İçinde bulunduğumuz küreselleşme sürecini değerlendirirken bu noktayı göz önünde tutmak zenginleştirici bir bakış açısı sunabilir. Yani küreselleşmenin sebep ve sonuçlarını değerlendirirken, o sürecin sunduğu araç ve anlayışlarının kullanıldığı unutulmamalıdır. Örneğin daha çok mal ve hizmet tüketebilme, daha özgürce yaşayabilme ideallerinin oluşması ve bu ideallerin nasıl bir sistem içinde gerçekleşebileceğinin tartışılmaya başlanması, bu ideallerin veri kabul edilmesi anlamına gelir. Bu ideallerin çoğu küreselleşme ile eş zamanlı olarak bu düzeyde insanlığın ortak ideali haline gelmiştir.

Bu yazının konusu, özgürlükler ve ekonomik performans ilişkisini küreselleşme çerçevesinde incelemektir. Bunun için önce bugünkü küreselleşme tartışmasının temelini oluşturan rakip ekonomik örgütlenmelere ilişkin bir değerlendirme yapılmakta, ardından da özgürlüklerin ekonomiyle olan ilişkileri incelenmektedir. Yazının sonunda ise küreselleşme sürecinin performansı değerlendirilmektedir.