Ömer Demir
İktisat Dergisi, 384, 47-50
Yayın yılı: 1999

Özet

 Her sosyal bilim dalının bir metodolojisi vardır. Formel bilim öğretiminde bu metodoloji öğretimi, önemli bir sosyal işlev görür. Metodolojinin sosyal işlevinin daha rahat anlaşılabilmesi için formel bilimsel öğretim süreç ve mekanizmalarında metodoloji öğretiminin nasıl yapıldığından yola çıkmak, uygun bir hareket noktası sağlayabilir. Bu varsayımdan yola çıkan bu yazı, önce bir kurum olarak Üniversitelerin sosyal işlevi, ardından bu işleve uygun biçimde yürütülen metodoloji öğretimi arasındaki ilginç ilişkiyi ele almaktadır.