AJAX progress indicator
 • ö

 • önsel
  Hem zaman, hem de mantıksal açıdan deneyimden önce gelen.
 • önsel bilgi
  Deneyimden önce zihinde varolduğu, zaman ve mekana göre değişmediği kabul edilen ve doğrudan akla dayandırılan bilgi. bkz. a priori.
 • a

 • a posteriori
  Deneyimle kazanılan; deneyden sonra gelen; deneye ve olgulara dayanan; deneyimden önce var olmayan.
 • a posteriori bilgi
  Tecrübeden önce zihinde mevcut olmayan, tecrübe ile kazanılan bilgi. bkz. a posteriori.
 • a priori
  Hem zaman, hem de mantıksal açıdan deneyimden önce gelen.
 • a priori bilgi
  Deneyimden önce zihinde varolduğu, zaman ve mekana göre değişmediği kabul edilen ve doğrudan akla dayandırılan bilgi. bkz. a priori.
 • açık artırma
  Satılmak istenen bir mal veya eşyanın birden fazla alıcının katılımlarıyla gerçekleştirilen açık rekabet sonucunda, en yüksek fiyatı verene satılması.
 • açık askeri yönetim
  Toplumun karar süreçlerinin doğrudan askerler tarafından üstlenildiği yönetim tarzı. bkz. örtük askeri yönetim.
 • açık bütçe
  Devlet bütçesinde gelecek mali yıl için izin verilen masrafların, beklenen gelirlerin tutarından daha yüksek olması durumu. Kararlaştırılan harcama düzeyi öngörülen gelir düzeyini aşan bütçe.
 • açık bono
  bkz. bono.
 • açık eksiltme
  Bir mal veya eşyanın, birden çok satıcıdan teklif alınmak suretiyle, satıcılar arasındaki rekabeti uyararak mümkün olan en düşük fiyatla satın alınması.
 • açık finansmanı
  Milli geliri ve istihdam düzeyini artırmak, ekonomik faaliyetleri canlandırmak ve ekonomik genişleme eğilimlerinin artmasını sağlamak gibi amaçlarla, kamu harcamalarının kamu gelirlerini aşacak şekilde bilinçli olarak artırılması sonucu ortaya çıkan kamu finansman açığının, para basımı veya iç borçlanma yoluyla karşılanması.
 • açık işlev
  bkz. işlev.
 • açık işsizlik
  bkz. işsizlik.
 • açık kamuoyu
  Bir toplumdaki bireylerin başkalarına açıkladıkları tercihlerin oluşturduğu genel anlayış (T. Kuran). bkz. açık tercih, saklı tercih, tercih çarpıtması.
 • açıkla finansman
  Milli geliri ve istihdam düzeyini artırmak, ekonomik faaliyetleri canlandırmak ve ekonomik genişleme eğilimlerinin artmasını sağlamak gibi amaçlarla, kamu harcamalarının kamu gelirlerini aşacak şekilde bilinçli olarak artırılması sonucu ortaya çıkan kamu finansman açığının, para basımı veya iç borçlanma yoluyla karşılanması.
 • abluka
  Ülkeler arasında siyasal gerginliğin tırmandığı bunalım dönemlerinde, özellikle de savaş zamanlarında, savaşa taraf devlet ya da devletlerce düşman ülke kıyılarına, ülkenin belirli bir bölgesi veya tümüne; uçak, gemi ve kara taşıma araçlarının giriş çıkışlarını önlemek, söz konusu ülkeye yardım ve ikmal malzemesi sevkiyatını kesmek ve böylelikle o ülkenin direnme gücünü kırmak amacıyla karada, denizde veya havada alınan tedbirlerin tümü. Abluka askerlere veya askeri hedeflere yönelik olabileceği gibi, sivil halkın gıda ve kaynak teminini engellemek amacına yönelik de olabilir.
 • acı
  Bir isteğin karşılanmamasının, arzulanan bir sonuca ulaşamamanın veya istenmeyen muamele ya da durumlara maruz kalmanın verdiği sıkıntı. bkz. haz.
 • c

 • cunta yönetimi
  Toplumun karar süreçlerinin doğrudan askerler tarafından üstlenildiği yönetim tarzı. bkz. örtük askeri yönetim.
 • d

 • deney öncesi
  Hem zaman, hem de mantıksal açıdan deneyimden önce gelen.
 • deney sonrası
  Deneyimle kazanılan; deneyden sonra gelen; deneye ve olgulara dayanan; deneyimden önce var olmayan.
 • e

 • elem
  Bir isteğin karşılanmamasının, arzulanan bir sonuca ulaşamamanın veya istenmeyen muamele ya da durumlara maruz kalmanın verdiği sıkıntı. bkz. haz.
 • m

 • müzayede
  Satılmak istenen bir mal veya eşyanın birden fazla alıcının katılımlarıyla gerçekleştirilen açık rekabet sonucunda, en yüksek fiyatı verene satılması.
 • mezat
  Satılmak istenen bir mal veya eşyanın birden fazla alıcının katılımlarıyla gerçekleştirilen açık rekabet sonucunda, en yüksek fiyatı verene satılması.
 • s

 • sonsal
  Deneyimle kazanılan; deneyden sonra gelen; deneye ve olgulara dayanan; deneyimden önce var olmayan.
 • sonsal bilgi
  Tecrübeden önce zihinde mevcut olmayan, tecrübe ile kazanılan bilgi. bkz. a posteriori.