AJAX progress indicator
 • d

 • dinbilim
  İnsan ve tanrı ilişkileri, kutsal metinler ve nitelikleri, dinler, inançlar ve bunların insan yaşamındaki yeri ve önemi gibi konuları inceleyen bilimdalı.
 • ı

 • ıstılah
  Felsefe, sanat, siyaset, edebiyat veya belirli bir bilimdalında yaygın olarak kullanılan ve genel sözlük anlamı dışında, özel anlamı olan kelime veya kelime grubu.
 • i

 • ilahiyat
  İnsan ve tanrı ilişkileri, kutsal metinler ve nitelikleri, dinler, inançlar ve bunların insan yaşamındaki yeri ve önemi gibi konuları inceleyen bilimdalı.
 • m

 • mod
  Bir dizide, gözlem kümesinde veya istatistiksel dağılımda en fazla tekrarlanan değer.
 • t

 • tedhiş
  Siyasal bir amaç güderek sivillere karşı yasadışı şiddet kullanımı.
 • teoloji
  İnsan ve tanrı ilişkileri, kutsal metinler ve nitelikleri, dinler, inançlar ve bunların insan yaşamındaki yeri ve önemi gibi konuları inceleyen bilimdalı.
 • teolojik safha
  bkz. üç hal yasası.
 • teorem
  1. Doğruluğu, bir dizi mantıksal işlem sonucunda ispatlanabilen önerme. 2. Doğruluğu, ispatlandıktan sonra kabul edilen önerme. bkz. aksiyom.
 • teorik pratik
  bkz. pratik.
 • tepe değer
  Bir dizide, gözlem kümesinde veya istatistiksel dağılımda en fazla tekrarlanan değer.
 • tepki oyu
  bkz. oy.
 • tercih
  Birden fazla seçeneğin olduğu bir ortamda, fayda-maliyet, getiri-götürü hesabına göre veya başka kriterleri göz önüne alarak seçeneklerden biri lehine karar verme. Alternatifler arasında özgür iradeyle seçim yapma.
 • tercih çarpıtması
  Bireylerin algıladıkları toplumsal baskılar nedeniyle düşünce, istek veya görüşlerini olduğundan farklı biçimde ifade etmeleri. Kişilerin saklı tercihlerinden farklı bir açık tercih seçmeleri (T. Kuran). bkz. açık tercih, saklı tercih, bilgi çarpıtması.
 • tercih kirliliği
  Piyasa güçlerinin insanların önlerindeki tercih edilebilir seçeneklerinin çeşit ve sayısını artırması sonucu, tercih edildiğinde onları mutsuz edecek seçeneklerin de artmasına yol açması. Tercih kirliliğini azaltmak için piyasada alıcı ve satıcısı olan birçok mal ve hizmet (örn. pornografi, alkol, uyuşturucu, sağlıksız gıda ürünleri gibi) sonuçta birey mutluluğu üzerinde negatif etkide bulunduğu için, devlet tarafından ya tümüyle yasaklanmakta veya tüketimine yer, zaman veya yaş sınırı getirilmektedir.
 • terim
  Felsefe, sanat, siyaset, edebiyat veya belirli bir bilimdalında yaygın olarak kullanılan ve genel sözlük anlamı dışında, özel anlamı olan kelime veya kelime grubu.
 • terimbilim
  1. Bir bilimdalı, sanat, edebiyat ya da düşünsel veya siyasal ekolün semantik veya bilgisel çatısını oluşturan, daha çok terim niteliği taşıyan kelime ve kavramlar bütünü. 2. Terimleri inceleyen bilimdalı.
 • terkip yanılgısı
  Bir bütünü oluşturan bireyler için tek tek doğru ya da geçerli olmanın, bireylerin tümü için de aynı geçerliliğe sahip olacağını düşünme yanılgısı. Örn. Gelirini tüketmeyen bireyin serveti artarken, gelirini harcamayan toplumun serveti artmaz, tersine geliri azalır. Bir kalabalık içinde ayağa kalkan birisi, önünü oturanlara göre daha iyi görebilir ancak herkes ayağa kalkınca hiç kimse daha iyi göremez. Bir öğrenci grubu içindeki her öğrenci, diğerlerinden ayrı olarak belirli bir ek puan alırsa başarı sıralamasındaki yeri değişebilir, ancak tüm öğrenciler aynı ek puanı alırlarsa, herkesin puanı yükselmesine karşın başarı sıralaması değişmez.
 • terminoloji
  1. Bir bilimdalı, sanat, edebiyat ya da düşünsel veya siyasal ekolün semantik veya bilgisel çatısını oluşturan, daha çok terim niteliği taşıyan kelime ve kavramlar bütünü. 2. Terimleri inceleyen bilimdalı.
 • terörizm
  Siyasal bir amaç güderek sivillere karşı yasadışı şiddet kullanımı.
 • ters Haavelmo etkisi
  Vergi ve sosyal güvenlik katkılarının artırılması yoluyla finanse edilen kamu harcamalarının milli gelir üzerinde yaptığı negatif etki. Haavelmo etkisinin tersine vergi artırımı yoluyla finanse edilen kamu harcamaları milli gelir üzerinde uzun dönemde üretim kapasitesi düşeceği için harcama miktarı kadar azalmaya neden olur. bkz. Haavelmo etkisi.
 • ters seçim
  1. Başkası adına görecek olan kişilerin yapılan sözleşmenin şartlarına uygun olarak çalışma yeteneğine sahip olup olmadıklarının tam olarak bilinememesi durumu. 2. Asimetrik bilginin olduğu iktisadi işlemlerde işlemin maliyetini artıracak alternatifin seçime konu olması. Örn. Sağlık sorunu olanların sağlık sigortası yaptırma eğiliminin yüksek olması.
 • toplama yanılgısı
  Bir bütünü oluşturan bireyler için tek tek doğru ya da geçerli olmanın, bireylerin tümü için de aynı geçerliliğe sahip olacağını düşünme yanılgısı. Örn. Gelirini tüketmeyen bireyin serveti artarken, gelirini harcamayan toplumun serveti artmaz, tersine geliri azalır. Bir kalabalık içinde ayağa kalkan birisi, önünü oturanlara göre daha iyi görebilir ancak herkes ayağa kalkınca hiç kimse daha iyi göremez. Bir öğrenci grubu içindeki her öğrenci, diğerlerinden ayrı olarak belirli bir ek puan alırsa başarı sıralamasındaki yeri değişebilir, ancak tüm öğrenciler aynı ek puanı alırlarsa, herkesin puanı yükselmesine karşın başarı sıralaması değişmez.