Bir toplumdaki bireylerin başkalarına açıkladıkları tercihlerin oluşturduğu genel anlayış (T. Kuran). bkz. açık tercih, saklı tercih, tercih çarpıtması.