1. Kendini yeni duruma uydurma. Organizmanın varlığını devam ettirebilmek için çevreye ve değişen şartlara uyum sağlaması, kendisini yeni duruma uydurması. 2. Bir yabancı edebi ürünün, içeriği korunup yerli unsurlarla desteklenerek yerli literatüre aktarılması.