1. Temel işlevi para ticareti, belirli bir ücret karşılığında para alıp-satmak olan, kapitalist sistemin düzenli işleyebilmesi için ihtiyaç duyulan sermaye akımının sağlanmasında önemli rol oynayan, finans sektörünün motoru niteliğindeki işletme. 2. Tasarruf sahiplerinin tasarruflarını mevduat olarak belirli faizlerle toplayıp, yine belirli faizlerle işadamlarına aktaran, böylelikle tasarrufların yatırıma dönüşmesi sürecinde aracılık yapan; bunun yanısıra havale yapmak, senet iskonto etmek, senet tahsili yapmak, çek vermek, ticaret finansmanına yönelik hizmetler sunmak.. vb. ticari ve ekonomik yaşamın kolaylaştırılmasına yönelik çeşitli faaliyetler yürüten finansal hizmet kurumları.

« Sözlük İndeksine Dön