1. Doğruluğu-yanlışlığı tam olarak bilinmeme, bilinen ölçü birimleriyle tam olarak ölçülememe durumu. 2. Sigorta edilemeyen ve dönemsel yahut yapısal değişikliklere bağlı olarak maliyet ve gelirlerdeki düşme ve artma olasılığı. bkz. kesinlik, risk.

Eşanlamlılar:
kesinsizlik
« Sözlük İndeksine Dön