Saklı tercihlerin başkalarından gizlenmesini sağlamak için, o tercihlere ilişkin bilgilerin olduğundan farklı, bazen tam tersi biçimde ifade edilmesi (T. Kuran). bkz. açık tercih, saklı tercih, tercih çarpıtması.