1. Bir değerin, iktidarın, kaynağın veya üretim sonucunda ortaya çıkan ürünün birden fazla taraf arasında paylaşılması. 2. Bir tümel kategoriye ait toplam değerlerin, o kategoriyi oluşturan unsurlar cinsinden ifadesi.

Eşanlamlılar:
dağıtım, dağılım
« Sözlük İndeksine Dön