1. Bir hakkı, bir borç veya alacağı temsil eden belge. Bir kimsenin yapmayı taahhüt ettiği şeyi, ödemeyi vadettiği bir borcu tespit etmek üzere imzaladığı kağıda da borç senedi denir. 2. Bir işlem veya olayı belgelendirmek amacıyla resmi bir makamın onayıyla düzenlenmiş belge. Örn. Tapu senedi. Üzerinde yazılı belirli bir tutarda paranın senet alacaklısına ya da onun emrine kayıtsız şartsız ödeneceğine ilişkin taahhüt içeren bir kambiyo senedi. Senet ile ödeme taahhüdünde bulunan esas borçluya keşideci, alacaklıya ise lehdar; hüküm ifade edebilmesi için zorunlu unsurlardan bir kısmının, sonradan tamamlanmak üzere, senedin düzenlenmesi sırasında eksik bırakıldığı bonoya da açık bono denir.

Eşanlamlılar:
senet
« Sözlük İndeksine Dön