Beklenmedik bir sosyal, ekonomik veya psikolojik gelişme karşısında normal ilişkilerin ciddi olarak sarsılması, karşılaşılan sorunun halledilmesi için mevcut çözüm yollarının yetersiz kalması sonucu ortaya çıkan ve çaresizlikle içiçe gelişen gerilim durumu.

Eşanlamlılar:
buhran, kriz
« Sözlük İndeksine Dön