1. Uzmanlaşma esasına dayalı, hiyerarşik ilişki ve formel kurallara göre düzenlenmiş büyük ölçekli örgüt. 2. Siyasal kararların uygulamaya geçirildiği, çalışan personelin hak, sorumluluk ve ilişkilerinin yazılı olarak belirlendiği, bütün işlerin hiyerarşiye uygun olarak yerine getirilmesi zorunluluğundan dolayı formalitelerin önem kazandığı kamu kurumları veya bu kurumlarda çalışan insanlar. 3. Bir işin sonuçlandırılması için zorunlu görülen idari işlemler dizisi. bkz. kırtasiyecilik, yazçizcilik.