Bir toplumda başta sağlık ve çevre olmak üzere yüksek risklerin orantısız biçimde azınlıkların üzerine yüklenmesi. Örn. kirli üretim teknolojilerinin azınlıkların yaşadığı bölgelere kaydırılması.

« Sözlük İndeksine Dön