1. Bir konu, cümle, sorun, olay, olgu veya süreç gibi bir bütünün, kendisini meydana getiren öğelerin söz konusu bütünle ilişkileri koparılmadan ayrıştırılarak daha kolay anlaşılabilir hale getirilmesi. Bir sorunsalın cevap bekleyen sorularının cevaplandırılması. 2. Bir yapının parça-bütün ilişkisi içinde, söz konusu yapıyı etkileyen faktörlerle birlikte kavranıp yorumlanmasına yönelik araştırma, irdeleme, bölümlere ayırma, bütünleştirme faaliyetlerinin tümü. bkz. sentez.

Eşanlamlılar:
analiz, tahlil
« Sözlük İndeksine Dön