Bir mal ya da hizmetin, başka bir mal veya hizmet ya da para ile değiştirilmesi. İktisadi hayatın temel faaliyet konularından biri olan değişim, eski çağlarda mal karşılığı mal alış-verişi şeklinde iken, kapitalizmin gelişim sürecine paralel olarak modern çağlarda temel değişim aracı haline gelen para aracılığıyla yapılmaktadır.

Eşanlamlılar:
mübadele
« Sözlük İndeksine Dön