Birey davranışlarının toplumsal beklentileri gerçekleştirmek üzere belirli yönde seyretmesini amaçlayan farklı bağlayıcılık düzeyleri olan kurallar bütünü. Bu kapsamda göreli küçük gruplarda toplumsallaşma süreci içinde yerleştirilen içselleştirilmiş kurallar yoluyla birey davranışlarının arzu edilen istikamette yönlendirilmesine moral denetim; aile ölçeğinden daha büyük insan topluluklarında tabu, gelenek ve görgü kuralları çerçevesinde bireylerin önceden beklenen biçimde davranmaya zorlanmasına sosyal denetim; görece büyük ve karmaşık insan topluluklarında, ihlal edilmesi halinde toplumun yaptırım gücünü elinde tutan kurumlar tarafından cezalandırmanın söz konusu olmasına da siyasal denetim denir. Çoğunlukla toplumlarda bu farklı denetim türleri birbirini destekler biçimde oluşur.

« Sözlük İndeksine Dön