1. Sınırsız olduğu varsayılan insan ihtiyaçlarıyla sınırlı doğal ve beşeri kaynaklar arasında denge kurmaya çalışan disiplin. 2. Üretim, bölüşüm ve tüketim süreçlerini ve bu süreçlerin karşılıklı ilişkileriyle iktisadi faaliyetlerin toplumsal faaliyetler bütünü içindeki yerini irdeleyen sosyal bilim dalı.

Eşanlamlılar:
iktisat
« Sözlük İndeksine Dön