1. Bir toplumda itibarlı ve etkin mevkilerde bulunan ve toplumun eğitim, ekonomi, siyaset, askeriye, din, sanat vb. alanlarıyla ilgili etkinliklerin denetimini elinde tutan azınlık. 2. Bir grubun içinde yönlendirici gücü elinde tutan ve üstün özellikler atfedilen kişi veya kişiler. bkz. elitizm, elit dolaşımı, iktidar seçkinleri.

Eşanlamlılar:
seçkin, havas, eşraf
« Sözlük İndeksine Dön