1. Farklı gibi görünen birden fazla değerin sonuçta birbirine eşit olması durumu. 2. Temelde sahip olunan benzerliklerden dolayı insanların aynı değer ve konuma sahip olmaları. 3. Birinin sahip olduğu şeye aynen ötekinin de sahip olması, farklılığın ortadan kaldırılmış olması hali.

« Sözlük İndeksine Dön