1. İnsan, toplum ve evren hakkında külli, bütünsel, kapsayıcı bir izah denemesi. 2. İnsan zihninin eşyayı yorumlaması; insan aklının varlık ve oluşu sorgulaması; hakikatı arama yolunda üretilen bilgiler bütünü. 3. Bir şeyin bizzat kendisinin, düşünme-konuşma-sorgulama eylemine konu olması. Örn. Konuşmanın konuşulması, düşünmenin düşünülmesi, tartışmanın tartışılması. 4. Modern dünyada sistemli birer disiplin haline gelmiş bütün bilim dallarının, düşünce tarihinin değişik aşamalarında kendisinden fışkırdığı ve zamanla bağımsızlık kazandığı ana düşünsel kaynak.

Eşanlamlılar:
düşünbilim, hikmet sevgisi
« Sözlük İndeksine Dön