1. Bir işin yapılabilmesi için gerekli mali-parasal kaynakların genel adı; bu kaynakların sağlanma yöntemi. 2. Bir girişimin, bir devlet ya da mahalli idare hizmetinin, yatırım, üretim veya satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi veya mevcut bir hizmetin geliştirilmesi için gereken parasal kaynakların sağlanması, biriktirilmesi, ödenmesi işlemlerinin tümü. 3. Bir işletmeye, faaliyetine devam edebilmesi, plan ve programlarında öngörülen hedeflere varabilmesi için gereken mali şartların temin edilmesi.

« Sözlük İndeksine Dön