Genellikle dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan vadeli alacakların bir banka veya uzman bir finans kuruluşu tarafından satın alınması esasına dayalı bir ticaret finansman tekniği. Buna göre ihracatçı vadeli olarak yaptığı dışsatımdan doğan alacak hakkını temsil eden bono, poliçe gibi senetleri forfaiter adı verilen banka veya finans kurumuna belirli bir iskontoyla devretmekte, böylece hem alacağının ödenmemesi riskinden kurtulmakta, hem de nakit kaynak temin etme imkânına kavuşmaktadır.