Her türlü mantıksal kurgu ve çıkarımın temelini oluşturan üç ilkenin oluşturduğu formel çerçeve. Söz konusu mantık ilkeleri şunlardır: 1. Özdeşlik (ayniyet) ilkesi: A kendisidir ya da A, A’dır. 2. Çelişmezlik ilkesi: A, non-A (A-değil) değildir. 3. Üçüncü ihtimalin yokluğu ilkesi: A ve non-A arasında üçüncü bir ihtimal yoktur. Bu ilkeler bir cümlede şöyle özetlenebilir: Bir şey kendisinin aynısıdır; ya vardır veya yoktur; ya kendisidir veya değildir; bir şeyin aynı anda, hem var hem yok, hem kendisi, hem de başka bir şey olması mantıksal olarak mümkün değildir. Diyalektik mantıkta ise bu ilkelerin tersi savunulmaktadır. bkz. diyalektik mantık.

« Sözlük İndeksine Dön