Anlamı veya değeri bir başka şeye bağlı olarak anlaşılabilen. Başka bir şeye göre, ona nisbetle, o şeye oranla.

Eşanlamlılar:
oransal, nisbi, izafi
« Sözlük İndeksine Dön