İnsanlara, töreler, gelenekler veya yasalar yoluyla tanınan, çıkarını gözetmesine imkân sağlayan belirli biçimlerde davranabilme, düşünebilme ve hareket edebilme özgürlüğü ya da irade gücü.