Aynı çatı altında yaşayan, aynı sofrada yemek yiyen, ve aş konusunda ortak karar veren insan grubu. Hanehalkı kan veya akrabalık bağı ile bir arada yaşayan ailelerin (çekirdek veya geniş aile) yanısıra, böyle bir bağlılığı olmadığı halde birlikte yaşayan insan gruplarını da kapsamaktadır. Bir hane halkının tek bir bireyden oluşması da mümkündür.

« Sözlük İndeksine Dön