1. Varlıkların veya cisimlerin mekan içinde yer değiştirmesi. 2. Düşünce veya eylem birliği. Dini karakter taşıyan düşünce veya eylem birliğine dini hareket; belirli insan topluluklarının düşünce veya eylem birliğine sosyolojik veya toplumsal hareket; belli bir felsefi çizgide oluşan düşünce veya eylem birliğine felsefi hareket; belirli bir ideolojik çizgide oluşan düşünce veya eylem birliğine ideolojik hareket denir.

« Sözlük İndeksine Dön