1. Bir konuda sonuç niteliğinde verilen karar; yargılama veya değerlendirme sonrasında ulaşılan sonuç. 2. Doğru veya yanlış olarak nitelenebilen karar