1. Bir işin birden çok insanın yapabileceği biçimde bölüştürülmesi. 2. Bir , hizmet veya üretimin, her biri ayrı ayrı birimler tarafından yapılan küçük parçalara ayrılarak yerine getirilmesi. 3. Birlikte yaşayan veya bir şekilde birbirine ihtiyaç duyan insanların, tüm ihtiyaçlarını bizzat kendi çalışmaları ile karşılamak yerine, yeteneklerinin daha elverişli olduğu bir alanda uzmanlaşıp sürekli o işi yapmak suretiyle diğer insanlarla işbirliğine gitmesi.

« Sözlük İndeksine Dön