Bir ülkedeki mevcut işgücünün ekonomik faaliyetlerde çalıştırılması. Bu çerçevede, bir sektörde veya ekonominin genelinde belirli bir tarihte istihdam edilen işgücü miktarına istihdam hacmi; istihdam edilen işgücü miktarının toplam işgücüne oranına da istihdam oranı denir.

« Sözlük İndeksine Dön