1. Doğuştan gelen ya da eğitim ve pratikle kazanılan, zihinsel yahut fiziksel etkinliklerde bulunabilme kapasitesi. 2. Bir işi göreceli olarak daha çabuk ve nitelikli yapabilme gücü. 3. Zihin veya beden gücü gerektiren bir işi, gerekli eğitim-ögretimi almadan veya aldıktan sonra yapabilme özelliği. Örn. Bir yabancı dili öğrenme, karmaşık problemleri veya bulmacaları kolayca çözme, ayrıntıları hatırlama, gördüğünü kolay kolay unutmama gibi.

Eşanlamlılar:
yetenek, beceri
« Sözlük İndeksine Dön