1. Ekonomik göstergelerin yanısıra sosyal, siyasal ve kültürel göstergelerde de istenen yönde gelişmeler kaydetme. bkz. büyüme, sürdürülebilir kalkınma. 2. Biyolojik, zihinsel, iktisadi, sosyal veya siyasal olarak daha iyi veya olumlu duruma ulaşma.