Geniş kitleleri eğlendirmek, kitlelere bilgi veya mesaj ileterek onları aydınlatmak, yönlendirmek veya denetlemek gibi amaçlarla kullanılan televizyon, radyo, gazete, dergi gibi araçlar. bkz. iletişim, sahte iletişim.

Eşanlamlılar:
medya
« Sözlük İndeksine Dön