Varlığı birey ve toplum refahını olumsuz etkileyen veya azaltan faaliyetler. bkz. kötü mal.