1. Göreli olarak istikrar, düzenlilik ve süreklilik gösteren inanç, davranış veya faliyet biçimi. bkz. sosyal kurum. 2. Teşkilat, müessese. Örn. Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Hava Kurumu, Bakanlık ve başkanlıklar.