Sovyet fikir ve eylem adamı Viladimir Ilyiç Ulyanov Lenin’in (1870-1924) başta emperyalizm, eşitsiz gelişme, demokratik merkeziyetçilik teorileri olmak üzere Marksist düşünceye yaptığı katkıların bütününe verilen ad.