Bireylerin kanun, kural veya kararların doğru veya uygun olduğu inançlarının aşınması veya yok olması sonucu, kendilerini o kurallara uyma konusunda zorunlu hissetmemeye başlamalarıyla ortaya çıkan belirsizlik durumu. bkz. meşruluk.

Eşanlamlılar:
meşruiyet krizi
« Sözlük İndeksine Dön