1. Varolan veya önerilenin, muhatap olan insanlar için en iyi, en istenilen şey olduğunu gösterme süreci. 2. Mevcut durumun, bir öneri yahut beklentinin genel kabul gören ahlâki veya toplumsal normlara uygun hale getirilmesi. 3. Yasallaştırma, meşruiyet kazandırma.

« Sözlük İndeksine Dön