1. Yasalara uygunluk. 2. Egemen sistemin hukuksal yapısına, kanun ve kurallarına uygunluk; yürürlükteki mevzuatla çelişmemek. 3. Bir kuralın, bir konumun veya durumun geçerliliğinin kabul edilmesi. 4. İktidarın kullanımının doğru veya uygun olduğu ve insanların bunu desteklemesi gerektiği inancı.

Eşanlamlılar:
meşruiyet
« Sözlük İndeksine Dön