Daha üst bir bilgi kategorisini nitelemek üzere disiplin adlarının önüne gelen üst, öte, arka anlamındaki aslı Yunanca olan ancak dilimize İngilizce’den geçmiş ön ek.