1. Cezalandırmak amacı ile aynısı veya benzeri ile karşılık verme. 2. Bir devletin, başka bir devleti hukuk dışı ve haksız olarak gördüğü uygulama ve kararlarından vazgeçirmek veya onu cezalandırmak için başvurduğu; güç gösterisi, ambargo, pasif abluka, söz konusu devlete ait para ve malların blokajı gibi uygulamaları içeren baskıcı tedbirler.