Sahiplenme, mülk edinme. Belirli bir nesne, taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde sahibine kullanma, yararlanma vb. her türlü tasarrufta bulunabilme yetkisi veren ayni hak.

Eşanlamlılar:
sahiplik
« Sözlük İndeksine Dön